Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Deceased's Father's Surname/Ojciec zmarłego nazwiska


 The image above would be indexed as: Zydek

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Zydek