Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Deceased's Father's Given Names/Ojciec zmarłego w Imiona


 The image above would be indexed as: Marcin

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Marcin