Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Death Sample / Próbki śmierci


This is an example of a Death record.

To jest przykład zgonu.