Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Marriage Sample / Próbki małżeństwa


This is an example of a marriage record.

To jest przykład ślubu.