Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Birth Sample / Próbki urodzenia


This is an example of a birth record.

To jest przykład akt urodzenia.