Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Birth Day / Dzień urodzenia


The image above would be indexed as: 22

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 22