Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Image type / Rodzaj zdjęcia


The image above would be indexed as: Normal

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Normalny