Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Deceased's Age / Nazwisko osoby zmarłej


The image above would be indexed as: 35

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 35