Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Deceased's Surname / Nazwisko osoby zmarłej


The image above would be indexed as: Grzesiak

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Grzesiak