Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Deceased's Given Names / Imiona osoby zmarłej


The image above would be indexed as: Bronislawa

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Bronislawa