Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Deceased's Gender / Płeć osoby zmarłej


The image above would be indexed as: Kobieta

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Kobieta