Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Death Year / Rok zgonu


The image above would be indexed as: 1925

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 1925