Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Death Month / Miesiąc zgonu


The image above would be indexed as: Kwi

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Kwi