Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Death Day / Dzień zgonu


The image above would be indexed as: 26

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 26