Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Bride's Age / Wiek panny młodej


The image above would be indexed as: 27

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 27