Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Bride's Surname / Nazwisko panny młodej


The image above would be indexed as: Suszek

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Suszek