Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Entry Number / Numer wpisu


The image above would be indexed as: 16

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 16