Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Groom's Age / Wiek pana młodego


The image above would be indexed as: 23

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 23