Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Groom's Surname / Nazwisko pana młodego


The image above would be indexed as: Kubina

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Kubina