Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Groom's Given Names / Imiona pana młodego


The image above would be indexed as: Bronislaw

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Bronislaw