Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Marriage Year / Rok zawarcia związku małżeńskiego


The image above would be indexed as: 1919

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 1919