Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Marriage Month / Miesiąc zawarcia związku małżeńskiego


The image above would be indexed as: lut

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: lut