Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Marriage Day / Dzień zawarcia związku małżeńskiego


The image above would be indexed as: 8

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 8