Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Mother's Surname / Nazwisko matki


The image above would be indexed as: Debskich

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Debskich