Polska — Księgi Metrykalne — Diecezja Lublin, 1902–1945


Father's Surname / Nazwisko ojca


The image above would be indexed as: Stemplewski

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Stemplewski