Polska, Diecezja Radom—Księgi Metrykalne, 1664–1864 [Część 4]


Płeć dziecka (Child's Gender)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: M

For the image above, this field would be indexed as: M