Polska, Diecezja Radom—Księgi Metrykalne, 1664–1864 [Część 4]


Nazwisko ojca panny młodej (Bride's Father's Surname)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Michcinska

For the image above, this field would be indexed as: Michcinska