Polska, Diecezja Radom—Księgi Metrykalne, 1664–1864 [Część 4]


Ojciec panny młodej jest imiona (Bride's Father's Given Names)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Tomasz

For the image above, this field would be indexed as: Tomasz