Polska, Diecezja Radom—Księgi Metrykalne, 1664–1864 [Część 4]


Matka pana młodego nazwisko (Groom's Mother's Surname)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Wolasczyk

For the image above, this field would be indexed as: Wolasczyk