Polska, Diecezja Radom—Księgi Metrykalne, 1664–1864 [Część 4]


Matki pana młodego imiona (Groom's Mother's Given Names)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Agata

For the image above, this field would be indexed as: Agata