Polska, Diecezja Radom—Księgi Metrykalne, 1664–1864 [Część 4]


Próbki małżeństwa (Marriage Sample)


To jest przykład ślubu.

This is an example of a marriage record.