Polska, Diecezja Radom—Księgi Metrykalne, 1664–1864 [Część 4]


Rodzaj zdjęcia (Image type)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Normalny

For the image above, this field would be indexed as: Normal