Polska, Diecezja Radom—Księgi Metrykalne, 1664–1864 [Część 4]


Nazwisko osoby zmarłej (Deceased's Surname)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Grzyba

For the image above, this field would be indexed as: Grzyba