Polska, Diecezja Radom—Księgi Metrykalne, 1664–1864 [Część 4]


Dzień zgonu (Death Day)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 17

For the image above, this field would be indexed as: 17