Polska, Diecezja Radom—Księgi Metrykalne, 1664–1864 [Część 4]


Rok zawarcia związku małżeńskiego (Marriage Year)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 1810

For the image above, this field would be indexed as: 1810