Polska, Diecezja Radom—Księgi Metrykalne, 1664–1864 [Część 4]


Nazwisko ojca (Father's Surname)


Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Banaszek

For the image above, this field would be indexed as: Banaszek