Polska, Diecezja Radom—Księgi Metrykalne, 1664–1864 [Część 4]


Ogólne wytyczne indeksowaniaClick here for English.

Informacje poprawione lub wykreslone

 • Kiedy informacja jest wykreślona, a następnie umieszczona ponownie, wpisz nowe dane w odpowiednich polach.
 • Kiedy informacja jest wykreślona, a nie została umieszczona ponownie i można ją odczytać, wpisz informację, która została wykreślona.
 • Kiedy informacja jest wykreślona, a nie została umieszczona ponownie i nie można jej przeczytać, zaznacz, że tego pola nie dało się odczytać, przyciskając Ctrl+U
 • Kiedy nie można przeczytać żadnego wpisu w rekordzie, zaznacz, że cały rekord jest nieczytelny, przyciskając Ctrl+Shift+U.

Nieznany

 • Jeśli rekord nie zawiera informacji dla <wymaganego> pola lub jeśli informacja podana jest z użyciem opisu takiego jak „nieznany” lub „nie wiem”, naciśnij Ctrl+B, aby zaznaczyć to pole jako puste.
 • Jeśli rekord nie zawiera informacji dla pola, które < nie jest wymagane> lub jeśli informacja podana jest z użyciem opisu takiego jak „nieznany” lub „nie wiem”, naciśnij Tab, aby ominąć to pole.

Niepotrzebna interpunkcja

 • W zadne z pól nie wpisuj kropek, przecinków, nawiasów lub sredników po inicjalach, skrótach czy pomiedzy licznie wymienionymi nazwami miejscowosci.

Oznaczenie „jak wyżej”

 • Możesz napotkać oznaczenie „jak wyżej” lub podobne oznaczenie powtarzalności. Jeżeli rekord zawiera jakikolwiek z tych znaków, przepisz faktyczną informację z wcześniejszego rekordu lub pola.

Listy do wyszukiwania

 • Listy do wyszukiwania to zbiorcza lista nazw, miejsc i terminów, których możesz użyć do odszyfrowania informacji dla konkretnego pola. Wszystkie pola, które mają listy do wyszukiwania, będą miały strzałkę w dół po prawej stronie pola, kiedy wybierzesz pole do wprowadzania danych.
  1. Kliknij przycisk ze strzałką w dół
  2. Wybierz Lookup, a ukaże się lista odpowiednia dla tego pola.
 • Listy do wyszukiwania nie są obszerne. Jeżeli pisarz napisał coś, czego nie znajdziesz na liście, wpisz to, co zostało zapisane w dokumencie.

Czerwona falista linia

 • Czerwona falista linia lub kolorowe podświetlenie słowa na polu nie oznacza, że popełniłeś błąd. Pojawia się, ponieważ słowa, które wpisałeś, nie ma na liście do wyszukiwania. Może tak zostać. Sprawdź jeszcze raz, co wpisałeś. Kiedy będziesz pewien, że informacja jest poprawna, przejdź do następnego pola.