Polska, Diecezja Radom—Księgi Metrykalne, 1664–1864 [Część 4]


Wytyczne projektuClick here for English.

Numer strony i numer rekordu

 • Nie pomyl numeru strony z numerem rekordu. Numer strony jest zazwyczaj podawany w prawym górnym rogu zdjęcia. Numery rekordów są wpisywane w kolumnie znajdującej się po lewej lub po prawej stronie rekordu.

Liczba rekordów na jednym zdjeciu

 • Ponieważ tej projekt zawiera różne rodzaje rekordów, obszar wpisywania danych z ekranu indeksowania jest ustalony na jeden rekord na stronę. Kiedy zdjęcie, które indeksujesz, zawiera więcej niż jeden rekord, będziesz musiał dostosować ilość linii wprowadzanych danych, aby odpowiadały ilości linii podanych na rekordach ze zdjęcia. Aby dodać linie wpisów:
  1. Na pasku zadan kliknij Tools.
  2. KliknijRekords per Image.
  3. W okienku obok napisu Number of records, wpisz całkowitą liczbę rekordów na zdjęciu lub kliknij na strzałkę w górę, aby wybrać liczbę rejestrów.
  4. Kliknij OK.
 • Kiedy zakończysz ostatni rekord ze zdjęcia, pojawi się pytanie, ile rekordów chcesz dodać do zdjęcia.
 • Kliknij OK , aby kontynuować bez dodawania kolejnych rekordów.
 • Po zakonczeniu wprowadzania kazdego zdjecia pojawi sie okienko z zapytaniem, czy chcesz dodac do tego zdjecia jedna lub wiecej linii. Kliknij Nie.

Imiona i nazwiska

 • Indeksuj najbardziej kompletne wersje imion, które pojawiają się na rekordach, lecz nie wpisuj imion czy nazwisk ze zmienionymi końcówkami.

Dodatkowe informacje