Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Child's Given Names / Imiona dziecka


For the image above, this field would be indexed as: Antoni

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Antoni