Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Birth Year / Rok urodzenia


For the image above, this field would be indexed as: 1838

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: 1838