Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Bride Mother's Surname/Nazwisko matki panny młodej


For the image above, this field would be indexed as: Dabroska

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Dabroska