Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Bride's Father's Surname/Nazwisko ojca panny młodej


For the image above, this field would be indexed as: Michcinska

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Michcinska