Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Groom's Mother's Surname/Matka pana młodego nazwisko


For the image above, this field would be indexed as: Wolasczyk

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Wolasczyk