Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Groom's Mother's Given Names/matki pana młodego imiona


For the image above, this field would be indexed as: Agata

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Agata