Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Groom's Father's Surname/pana młodego nazwisko ojca


For the image above, this field would be indexed as: Batowski

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Batowski