Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Groom's Father's Given Names/pana młodego ojca, imiona


For the image above, this field would be indexed as: Jozef

ższego obrazka byłoby indeksowane jako: Jozef