Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Spouse's Surname/Nazwisko współmałżonka


For the image above, this field would be indexed as: Stajszczuk

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Stajszczuk