Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Spouse's Given Names/Imiona współmałżonka


For the image above, this field would be indexed as: Marjanna

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Marjanna