Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Deceased's Mother's Given Names/Imiona matki osoby zmarłej


For the image above, this field would be indexed as: Antonina

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Antonina