Polska, księgi metrykalne—Diecezja Radom 1654–1946 [Część 3]


Deceased's Father's Given Names/Imiona ojca osoby zmarłej


 For the image above, this field would be indexed as: Woycich

Powyższego obrazka byłoby indeksowane jako: Woycich